EasyAccess/PASSAD 

PASSAD är en plattform som knyter samman flera olika underliggande system samtidigt som den förenklar administrationen för användarna. Man arbetar i ett användarvänligt och tydligt gränssnitt oavsett vilka integrationer och anslutna system som finns.

 

 

Fördelar

Att kunna administrera flera system på ett ställe är något som förenklar och spar mycket tid, en annan stor fördel är man även kan integrera PASSAD mot organisationens ekonomi eller HR system. Detta gör att källan till informationen är uppdaterad och att rätt information sedan hamnar i passersystemen och övriga anslutna integrationer.

PASSAD har ett enkelt gränssnitt som gör att användarna snabbt kan komma igång med arbetet med att administrera behörigheter. Detta göra att man kan öka servicenivån mot de som behöver tillträde, de finns redan med i systemet och man tilldelar endast en kodbärare (RIFD nyckelbricka eller passerkort).

Säkerhet

Med PASSAD förenklar man arbetet med att alltid har uppdaterade säkerhetssystem, man kan lita på att rätt personer har tillträde och personer som inte längre skall ha access kommer att rensas bort. Ofta kan det ligga gammal information i systemen och i vissa fall kan personer ha flera kodbärare kopplade till sina behörigheter som inte längre används.

I PASSAD kan man även styra rättigheter och roller, vilket gör att man enkelt fördela ut arbetsuppgifter i organisationen. Detta underlättar när man kan dela på uppgifterna som tidigare ofta var kopplade till en administratör.

Integrationer

PASSAD har idag integration mot de vanligast förekommande passersystemen på den svenska marknaden, samtliga integrationer bygger på ett tätt samarbete med säkerhetsleverantörerna.

För att förenkla administrationen har PASSAD även färdiga integrationer mot de vanligaste förekommande ekonomisystemen, dessa system är oftast källsystemet till PASSAD och gör att korrekta uppgifter synkroniseras mot de övriga integrerade systemen.

En uppskattad funktion i PASSAD är att rätt uppgifter(anknytning/telefonnummer) finns i fastighetetens porttelefoner, PASSAD synkroniserar informationen i fastighetssystemet med displayer i porttelefoner och porttelefonens nummerregister. Inmatning sker på ett ställe och porttelefonens information uppdateras automatiskt. Detta kan ske t.ex. när en ny hyresgäst flyttar in i en fastighet.

PASSAD har även en oberoende bokningsplattform integrerad, detta göra att man kan boka lokaler och schemalägga tillträde under en tidsbegränsad period. Gränssnittet är en websida på flera alternativa språk som anpassas efter era grafiska önskemål.

PASSAD har även en modul för att på ett effektivt sätt hantera nyckelutlåning. Varje nyckelknippa förses med en RFID nyckelbricka som identifierar nyckelknippan vid utlån och återlämning.

Man kan även lägga på behörigheter på taggen för att komma åt olika lokaler. Passad kan på ett enkelt sätt administrera vem som får låna nycklar under vilka tider.

För att kunna kommunicera med te.x anställda, hyresgäster kan man ansluta informationstavlor till PASSAD. Här kan man enkelt publicera information direkt från systemet. Det kan vara viktig säkerhetsinformation eller information om hyresgäster i en portuppgång.

PASSAD är en produkt som är utvecklad utav världens ledande analys- och teknikkonsultföretag WSP (http://www.wsp-pb.com/sv/WSP-Sverige/)

WSP har 36 000st medarbetare på 500st kontor i 40st länder, vara 3700st är anställda i Sverige. 

 

EasyID erbjuder alltid kostnadsfria analyser utav er vardag i hela landet. Boka ett besök direkt på kontakt@easyid.se eller 010-455 04 90.